Tuesday, September 24, 2013

Partijloos

Na twaalf jaar op vele manieren actief te zijn geweest voor de VVD, heb ik vandaag het moeilijke en pijnlijke besluit genomen mijn partijlidmaatschap op te zeggen.
Ik kan niet langer een partij vertegenwoordigen of er lid van zijn, als die zo ver af is komen te staan van mijn principes, die ooit ook die van de VVD waren.

De disproportionele nivelleringsmaatregelen die lijnrecht ingaan tegen alles waar de VVD voor staat - eigen verantwoordelijkheid, werk moet lonen en succes wordt niet bestraft - raken de VVD in haar kern. Voorts ben ik van mening dat juist de VVD als één man voor Defensie moet gaan staan en verantwoordelijkheid voor vandaag en morgen moet nemen, zaken die nu stuk voor stuk niet gebeuren.

Het slappe optreden van het Hoofdbestuur in de vele integriteitskwesties die de partij plagen acht ik zeer kwalijk. Juist voor VVD'ers die het ook van anderen eisen, ligt de lat hoger.

Ik koester bijzonder warme herinneringen aan de vele honderden VVD'ers die ik de afgelopen jaren heb ontmoet, en bewonder de wijze waarop zij, ook in deze moeilijke tijden, los van het moederschip een gezicht weten te geven aan het liberalisme.

Voor het eerst in mijn volwassen leven ben ik partijloos, en dat hakt er gevoelsmatig flink in. De partij en ik zijn ruim een decennium voor velen onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. Ik hoop dan ook dat de VVD de weg terug naar de liberale kernwaarden weer weet te vinden, en afrekent met alles waar wij als partij nooit voor hebben gestaan.

No comments:

Post a Comment